1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. En doğru hükümler vardır şu sahifelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O’na saygı gösterenler) içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster