1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar (bağlı bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu delil) Allah tarafından (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar dini yalnız O’na halis kılan hanifler olarak Allah’a kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. İşte dosdoğru din de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rableri katındaki mükafatları içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkan içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster