1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar tutumlarından vaz geçecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sayfalarda doğru hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa kendilerine, dini yalnız Allah`a halis kılıp O`nu birleyerek Allah`a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kitap ehlinden ve müşriklerden olan kafirler, süreli olarak cehennem ateşinde olacaklardır. Onlar, halkın en kötüleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların, Rableri katında ödülü, içinden ırmaklar akan, içinde süreli kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O`ndan memnun olmuşlardır. Bu, Rabbine saygı gösterene aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster