1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster