1. Kitap halkının inkârcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ALLAH’ın bir elçisi kendilerine arındırılmış/temizlenmiş sahifeler okuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onda dosdoğru öğretiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlardan, dini sadece ALLAH’a ait kılan tektanrıcılar (monoteist) olarak O’na hizmet etmeleri, namazı gözetmeleri ve zekatı vermeleri istenmişti. İşte dosdoğru din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kitap halkının inkârcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rab’leri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan bahçelerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. ALLAH onlardan hoşnut olmuş, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. Efendisine saygı gösterenin ödülü işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster