1. Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk’ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sayfalarda, en doğru hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster