1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar kitap ehlinden ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ama, kendilerine kitab verilenler, onlara apaçık belge geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar halkın en şerlileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnanıp ve iyi işler yapanlar da halkın en hayırlılarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rabbleri katındaki mükafatı içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah’tan razıdır. Bu mükafat Rabbinden korkan kimseyedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster