1. Kitab ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, kendilerine (özürlerini ortadan kaldıracak) apaçık bir delil gelinceye kadar, (kendi hallerine) salıverilecek değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O apaçık delil) Allah’tan gönderilmiş bir elçi (olup) tertemiz sahifeleri okumaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kitap ehlinden olanlar, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar, dini yalnızca O’na halis kılanlar olarak sadece Allah’a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekâtı vermek dışında bir şeyle emredilmiş değillerdir. İşte sapasağlam din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O’ndan hoşnut kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster