1. İnkarda ısrar edenler, -ister kitap ehline isterse şirki hayat tarzı edinenlere mensup olsunlar- kendilerine hakikatin açık delili gelinceye kadar dışlanacak değillerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O delil); tüm şaibelerden arınmış sayfaları Allah`tan kendilerine ileten bir elçidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (o vahiylerin) içinden (önceki) kitapların ölmez yitmez (değerleri) bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ama önceki vahiylerin mensupları durdular durdular da, kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa kendileri yalnızca Allah`a kulluk etmek, din koyma yetkisinin sadece O`na mahsus olduğuna iman edip batıl olan her şeyden uzak durmak, ibadeti hakkıyla eda etmek, arınmak ve artmak için verilmesi gerekeni vermekle emrolunmuşlardı: İşte insanlığın ebedi değerler sistemi budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Elbette inkarda ısrar edenler, -ister kitap ehline isterse şirki hayat tarzı haline getirenlere mensup olsunlar- içinde ebedi kalmak üzere Cehennem ateşinin bağrına düşecekler: Onlar bütün yaratıkların en şerlileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların ödülleri, zemininden ırmakların çağıldadığı ölümsüz güzelliğin üretildiği tarifsiz cennetlerdir; orada sonsuza kadar kalacaklardır: Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah`tan memnun olmuştur. İşte bütün bunlar, Rablerinin sevgisini yitirmekten korkanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster