1. Ehli kitaptan ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O apaçık delil) Allah tarafından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sayfalarda en doğru hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler, onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar, dini yalnızca O’na halis kılanlar olarak sadece Allah’a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekâtı vermek dışında bir şeyle emredilmiş değillerdir. İşte sapasağlam din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz ki ehli kitaptan olsun müşriklerden olsun inkâr edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip sâlih amel işleyenler hiç şüphesiz ki yaratıkların en iyileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan hoşnud olmuşlardır. İşte bu, Rabbinden korkanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster