1. Kitap ehlinden kâfirler ile müşrikler; kendilerine o apaçık delil gelmeden önce, içinde bulundukları durumdan ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık delil, yani Allah tarafından bir Elçi ki; tertemiz sayfalar okur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sayfaların içinde sağlam hükümler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler; kendilerine o apaçık delil geldikten sonra, ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki onlara dini yalnız Allah’a has/özgü kılıp, hakka yönelen kimseler olarak O’na kul olmaları, namazı kılmaları ve zekâtı (çalışıp üreterek) vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru/sağlam din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratıkların en kötüsüdürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz, iman edip faydalı işi en iyi şekilde yapanlar var ya; işte onlar, yaratıkların en hayırlısıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rableri katında onların ödülü, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu ödül Rablerine derin sevgi duyanlara mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster