1. Kuşluk vaktine andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın yetimi ezme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sakın isteyeni azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster