وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
Ve vecedeke ’ailen feağna.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَوَجَدَكَ
ve seni bulmadı mı?
عَائِلًا
fakir
فَأَغْنَىٰ
zengin etmedi mi?

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Seni fakir ve muhtaç bir halde iken ticaret yollarını sana kolaylaştırmak suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarmadık mı?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Seni, bir, yoksul iken, (Hz. Hatice’nin malı ile) zengin etmedi mi?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Seni fakir bulup zenginlestirmedi mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  eni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Seni ihtiyaç içinde bulup da refah seviyeni yükseltmedi mi?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Seni fakir bulup zengin etmedik mi?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Fakir iken seni zengin etmedi mi?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve seni bir yoksul bulup sonra zenginleştirmedi mi?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Seni, bir fakîr olduğunu bilib de, zengin yapmadı mı?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Seni fakir bulup da, sonra zengin yapmadı mı?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İhtiyaç içinde bulup seni tatmin etmedi mi?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Seni muhtaç bir halde bulup, muhannete muhtaç olmaktan ve mala tamahtan müstağni kılmıştı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve seni bir yoksul buldu da zengin kılmadı mı?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Fakir iken seni zengin etmedi mi?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Seni muhtaç bulup ihtiyacını gidermedi mi?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And He found thee in need, and made thee independent.