1. Sabahın berrak aydınlığını temsil eden kuşluk vakti şahit olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. karanlığın dibini bulup sakinleşen gece şahit olsun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ki; Rabbin seni ne terk etti, ne de darıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kaldı ki, sonrası senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve zamanı gelince Rabbin sana bahşedecek, sen de (bundan) hoşnut ve memnun olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O seni bir yetim olarak bulup sığınak olmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine O seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola yöneltmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni muhtaç bir halde bulup, muhannete muhtaç olmaktan ve mala tamahtan müstağni kılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dolayısıyla, asla yetime otoriter davranma (surat asma) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Her durumda yardım isteyeni azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ve her zaman Rabbinin (sonsuz) nimetini dilinden düşürme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster