1. Andolsun kuşluk vaktine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sükuna erdiği vakit geceye.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten ahiret/sonuç senin için dünyadan/evvelinden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Seni yetim bulup, barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup, zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şimdi yetimi hor görme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İsteyeni azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini ise, haydi anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster