1. (1-2) Kuşluk vaktine ve sakinleşen geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kuşluk vaktine ve sakinleşen geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni terketmedi ve sana darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten işin sonu senin için başından daha iyi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gelecekte Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senin, peygamberlikten, Kur’ândan, şeriattan habersiz başına buyruk bir kavim içinde tek başına olduğunu, hidayeti arzuladığını görüp seni hidayete erdirmedi mi, insanlığa rehber yapmadı mı, insanları sana yönlendirmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup, zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın yetimi ezme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilenciyi de azarlama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Rabbinin nimetini an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster