1. (1-3) Örttüğü zaman geceye, göründüğü zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Örttüğü zaman geceye, göründüğü zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Örttüğü zaman geceye, göründüğü zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşitlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Ancak verenin, saygı duyanın ve en güzeli tasdik edenin işlerini kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Ancak verenin, saygı duyanın ve en güzeli tasdik edenin işlerini kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. En kolay olan için, hayır için, ona kolaylık ihsan edeceğiz. Başarılı olmayı onda meleke haline getireceğiz. Ona vicdan rahatlığı ve âhiret saadeti müyesser kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğru yolu göstermek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz, âhiret de dünya da bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Alev alev yanan bir ateşle sizi uyarıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) O ateşe, yalanlayıp yüz çeviren bedbahtan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) O ateşe, yalanlayıp yüz çeviren bedbahtan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Arınmak uğruna malını hayra harcayan takvâ sahipleri, o ateşten uzak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Arınmak uğruna malını hayra harcayan takvâ sahipleri, o ateşten uzak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Yüce Rabbinin rızasını elde etmekten başka, hiç kimseden beklediği herhangi bir karşılık da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Yüce Rabbinin rızasını elde etmekten başka, hiç kimseden beklediği herhangi bir karşılık da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O kesinlikle ileride memnun olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster