1. Kuşluk vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. karanlığı bastırdığı ve sakinleştiği vakit geceye andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin seni ne terketti ne de darıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öteki dünya elbette senin için bu dünyadan daha hayırlı olacak veya hayatının sonu başlangıcından daha hayırlı olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin sana ahirette sevap, ikram, şefaat gibi şeyleri verdikçe verecek ve sen de razı olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey peygamber! Seni yetim olarak bulup sana bir sığınak verip seni barındırmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni sapık insanların arasında bulup da, seni doğru yola eriştirip kurtuluşa eriştirmedik mi? Veya çocuk iken kaybolduğunda seni bulup teslim etmedik mi? Veya din, şeriat nedir bilmezdin bunları sana gösterip öğretmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir ve muhtaç bir halde iken ticaret yollarını sana kolaylaştırmak suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde yetime haksızlık yapma veya yetime yüzünü ekşitme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bununla beraber her zaman ve her yerde ve herkese Rabbinin en büyük nimeti olan Kur’ân’ı durmadan söyle, anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster