1. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. karanlığı yırtıp aydınlığıyla ortaya çıktığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. gerçekte ey insanlar! Siz çok çeşitli hedefler peşindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sizden her kim başkaları için harcar ve yolunu Allah’ın kitabıyla bulmaya çalışırsa Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ve o en güzel kelimeyi yani kelimei tevhîdi tasdik eder ve doğrularsa veya cennetin varlığını doğrularsa veya İslâm dinini kabul ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. artık ona en kolay yolu kolaylaştırıp o yolda başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizden her kim de malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah’a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. kelimei tevhîdi veya cenneti veya İslâm dinini yalanlarsa Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ona da güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve o kimse kabir çukuruna veya cehennem çukuruna düştüğünde malı ona bir fayda sağlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bakın, şüphe yok ki doğru yolu göstermek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz, âhiret de dünya da bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte sizi alevler saçan ateşe karşı uyarıyorum Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki, o ateşe ancak azgın kâfirler düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçekleri yalanlayan ve ondan yüz çeviren azgınlar o cehenneme girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yolunu gerektiği biçimde Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar o cehennem ateşinden uzak kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki, mallarını ve öz benliklerini arındırmak için başkalarına harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böyleleri iyiliğine karşılık hiçbir kimseden karşılık beklemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Verdiğini sadece yüce Rabbinin rızasına ermek için verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte böyleleri de zamanı geldiğinde, Allah’ın vereceği nimet ve ikramlara razı olacaklardır veya Rabbi de ondan razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster