1. Andolsun güneşe ve ışığına Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve o güneşten ışık alıp ona uydu olduğu zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. dünyayı aydınlattığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. güneşin üzerine örtü çeken gecenin karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. gökyüzünü ve onu yapana veya gökyüzünün harika yapısına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. yeryüzünü ve onu döşeyene veya onun uçsuz bucaksız genişliğine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnsan benliğine ve onun nasıl yaratılış amacına uygun şekillendirildiğine veya şekillendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böylece Allah’a itaat ederek kim benliğini temizlerse, günah ve isyan kirinden kesinlikle kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd kavmi de benliklerini inkâr ve isyanla kirleterek peygamberlerini yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İçlerinden en yozlaşmış azgınları deveyi öldürmek üzere ayaklandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Şu dişi deve Allah’ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Derken elçiyi hiçe sayıp yalanladılar ve deveyi ayaklarından keserek öldürmüşlerdi. Rableri de onlara günahları sebebiyle kendilerini çepeçevre kuşatan azap indirdi de yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çünkü Allah bu işin sonundan korkmazdı ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster