فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا
Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
Kelime
Anlamı
Kökü
فَقَالَ
demişti
لَهُمْ
onlara
رَسُولُ
elçisi
اللَّهِ
Allah’ın
نَاقَةَ
devesine
اللَّهِ
Allah’ın
وَسُقْيَاهَا
ve onun su içmesini

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken Allah’ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah’ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Şu dişi deve Allah’ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin" demişti.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ın Resûlü onlara: "Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Allah’ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)’.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’ın elçisi onlara dedi ki: "Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: "- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (12-13) En azgınları ileri atıldığında, Allah`ın peygamberi onlara, “Allah`ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’in peygamberi onlara, Allah’in devesini gostermis ve: «Allah’in bu devesine ve onun su hakkina dokunmayin» demisti.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’ın peygamberi onlara: «Allah’ın (mu’cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah`ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah`ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: "Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah’ın Resûlü onlara: «Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’ın elçisi, onlara, "ALLAH’ın devesine ve onun suyuna dokunmayın" demişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: «Allah’ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.» demişti.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’ın elçisi onlara: ’Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın’ dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’nın elçisi onlara dedi ki: "Tanrı’nın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah’ın Rasulü onlara şöyle dedi: "Allah’ın devesine ve sulanmasına ilişmeyin!"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah`ın peygamberi (Sâlih) onlara: `Allah`ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!` demişti.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah’ın peygamberi onlara: Allah’ın devesi ve onun su hakkı, demişti.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın elçisi onlara "İşte Allah’ın devesi ve onun su içme sırası" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O zaman Allah’ın Resûl’ü onlara: "O, Allah’ın Devesi’dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz)." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah’ın elçisi onlara dedi ki: "Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah’ın Elçisi onlara: "Şu dişi deve Allah’ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah`ın elçisi (Salih) şöyle demişti: "(Bu) Allah`ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah`ın) suyunu içsin!"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (13-14) Onlara Allah’ın Resûlü demişti ki: «Allah’ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O’nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın Resul’ü onlara: "Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın elçisi onlara dedi ki: "Allah’ın devesini bırakın suyunu içsin!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  ’Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın’ dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  elçileri ise kendilerine: "(Mûcizevî olarak verilen) Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!" dedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh’ın elçisi onlara: "Allâh’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’ın elçisi onlara dedi ki: «Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But the Messenger of Allah said to them: "It is a She-camel of Allah! And (bar her not from) having her drink!"