1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Güneşi takip ettiğinde Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu açığa çıkarttığında gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örttüğünde geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökyüzüne ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yapıp döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın Resûlü onlara: "Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster