1. Andolsun bu beldeye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu beldedesin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Pek çok mal harcadım diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve iki dudak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O sarp yokuş nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Köle azat etmek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Veya açlık gününde yemek yedirmektir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlığı olan bir yetime Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar sağdakilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster