1. Andolsun Fecre, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O vadide kayaları yontan Semûd kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (İşte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzura kavuşmuş insan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Seçkin) kullarım arasına katıl, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve cennetime gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster