هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
Kelime
Anlamı
Kökü
هَلْ
değil mi?
فِي
var
ذَٰلِكَ
bunda
قَسَمٌ
bir yemin
لِذِي
sahibi için
حِجْرٍ
akıl

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (4-5) Gelip gecen geceye and olsun ki, bunlarin herbiri akil sahibi icin birer yemine degmez mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki bunda akıl ve sağduyu sahipleri için (kayda değer) bir and vardır elbette.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bunlarda akıl sahibi kimse için bir yemin var, değil mi?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (— ki) bunlarda akıl saahibi için birer yemîn (değeri) vardır — (size elbette azaba uğratılacaksınız).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler)vardır, değil mi?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bunlarda akıl sahipleri için yemin vardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bunlarda, akıl sahibi olan için (ikna edici) bir yemin vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Nasıl, bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Is there (not) in these an adjuration (or evidence) for those who understand?