1. Andolsun fecre, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. on geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. hem çifte, hem teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. gelib geçeceği dem geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (— ki) bunlarda akıl saahibi için birer yemîn (değeri) vardır — (size elbette azaba uğratılacaksınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi, Rabbin nice yapdı «Aad» e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Ya’nî) o direk saahibi «İrem» e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. o kazıklar saahibi «Fir’avn» e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki (bütün) bunlar memleketler (in) de azgınlık edenlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O suretle ki oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin de üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin şübhesiz ki rasad yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Amma insan, ne zaman Rabbi onu imtihaan edib de kendisine (lütf-ü) kerem (iyle muaamele) eder, ona ni’metler verirse «Rabbim beni şerefli kıldı» der! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat ne vakit da onu deneyerek üzerine rızkını daraltırsa şimdi de« Rabbim bana ihanet etdi» der! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır. Siz bil’akis yetime iyilik etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yedirmek için birbirinizi kandırmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası halâl, haaram demeyib alabildiğinize yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı pek çok seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hakkaa ki yer (zelzeleyle) parça parça dağıtıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin (in emri) geldiği, melekler de saf saf (indiği zaman), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ki o gün cehennem de getirilmişdir, insan o gün (herşey’i) hatırlayacak. Fakat hatırlamadan ona ne (fâide)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Ah, diyecek, keski hayâtım için önden (saalih ameller) yapsaydım». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün (Allahın) azâbı gibi hiçbir kimse azâb yapamaz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun vurduğu bağ gibi de kimse bağ vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey itmi’nâne ermiş ruuh, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. dön Rabbine, sen Ondan raazî, O senden raazî olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi gir kullarımın içine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir cennetime. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster