1. (Hakıykat kâfirlerin dediği gibi değildir). Şu beldeye yemîn ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen bu beldeye halâl iken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Babaya da, doğana da (yemîn ederim), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ki biz insanı, andolsun, meşakkat içinde yaratdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, kendisine kimsenin mutlakaa güc yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Der ki: «Yığın yığın mal telef etdim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, kendisini hiçbir (kişi) nin görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz. ona vermedik mi: (Görecek) iki göz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (kalbine tercüman olacak) bir dil, (boş boğazlığına mâni’ olacak) iki dudak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz ona iki de yol gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o, sarp yokuşa saldıramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu sarp yokuşun ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O) kul azad etmekdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yahud (salgın) bir açlık gününde yemek yedirmekdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. yakınlığı olan bir yetime, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. yahud toprakda sürünen bir yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da (o sarp yokuşu aşıb geçerken) îman edenlerden, birbirlerine sabr (-u sebat) ı tavsiye, (halka) merhameti tavsiye edenlerden olmakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar sağcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Âyetlerimize küfredenler ise solcuların tâ kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ki (onların cezası) üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateşdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster