1. Andolsun güneşe ve onun aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (ışık almakda) ona tabî olduğu zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ona parlaklık verdiği zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. onu örtüb büründüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. göğe ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. yere ve onu yayıb döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. herbir nefse ve onu düzenleyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semuud (kavmî), azgınlığı yüzünden (peygamberlerini) tekzibetdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (O kavmin) en şakıysi ayaklandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onu tekzîb etdiler, derken o (deveyi) sinirleyib öldürdüler. Bundan dolayı Rableri (nin azâbı) da onları, günâhları sebebiyle, örtüverdi. öyle ki hepsini bir yapdı (helak etdi), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. bunun sonundan (hiç bir vech ile) korkmayarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster