1. Andolsun: Bürüyüb örtdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. açıl (ıb ağar) dığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. erkeği ve dişiyi yaradana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ki hakıykaten sizin sa’y (-ü amel) iniz bölüm bölüm (çeşid çeşid) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bundan sonra) kim verir ve sakınırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. o en güzeli de tasdıyk ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. biz de onu en kolaya hazırlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Amma kim cimrilik eder, kendisini müstağnî görür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve o en güzeli yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. biz de ona en güc olanı kolaylaşdırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, helak olduğu zaman malı kendisine asla fâide vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şübhesiz bize âid olan, her halde doğru yol (u göstermekdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elbet âhiret de, dünyâ da bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte ben size alevlendikce alevlenen bir ateş (in tehlikesin) i haber verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki ona en bedbaht olandan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (öyle bedbaht ki) o, hakkı yalanlamış, (îmandan) yüz çevirmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Halbuki çok sakınan, malını (Allah nezdinde sırf) temizlenmek için veren ondan uzaklaşdırılacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Halbuki çok sakınan, malını (Allah nezdinde sırf) temizlenmek için veren ondan uzaklaşdırılacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onun nezdinde bir kimsenin (Allah tarafından) mükâfat edilecek — hiçbir ni’met (ve minnet) i yokdur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, (bunu) sırf O çok yüce Rabbinin rızaasını aramak (için yapmışdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her halde kendisi de ileride hoşnuud olacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster