1. Andolsun kuşluk vaktına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (insanların) sükûna vardığı dem geceye ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Habîbim) Rabbim seni terketmedi. (Sana) darılmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbette âhiret senin için dünyâdan hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak Rabbin sana verecek de hoşnuud olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O, bir yetîm olduğunu bilib de (seni) barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni (çocukluğunda) gaaib olmuş bulub da yolunu doğrultmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni, bir fakîr olduğunu bilib de, zengin yapmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, yetime gelince: (Ona sakın) kahretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sâile gelince: (Onu) da azarlayıb koğma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bununla beraber, Rabbinin ni’metini (durmayıb) söyle (anlat). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster