قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
Kad efleha men zekkaha.
Kelime
Anlamı
Kökü
قَدْ
elbette
أَفْلَحَ
kazanmıştır
مَنْ
kimse
زَكَّاهَا
nefsini yücelten

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, murâdına ermiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Böylece Allah’a itaat ederek kim benliğini temizlerse, günah ve isyan kirinden kesinlikle kurtulmuştur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakak (Allah’ın küfür ve isyandan) temizlediği nefis kurtulmuştur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kendini aritan saadete ermistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kendini (inkâr ve günah kirlerinden) arındıran kimse, korktuğundan kurtulup umduğuna ermiştir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Muhakkak (isyan ve günah kirlerinden) temizlenen nefis kurtulmuştur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onu temizleyen kurtulmuştur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kendini arıtan saadete ermiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onu arındıran gerçekten kurtulmuştur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onu arıtan, gerçekten felaha ermiştir,

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kim nefsini temizlerse, mutlaka kurtulmuştur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Her kim (benliğini) arındırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Nefsini tertemiz yapıp arındıran felâh bulmuş, kurtulmuştur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onu temizleyen elbette başarmış/kurtulmuştur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kendini arıtan saadete ermiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Allâh’tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Truly he succeeds that purifies it,