1. Güneşe ve onun ışığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ardından gelmekte olan Ay’â, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu ortaya koyan gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu bürüyen geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu yapana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kişiye ve onu şekillendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kendini arıtan saadete ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İçinden azgını ileri atılınca Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rabbleri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi, orayı dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çünkü Allah bu işin sonundan korkmazdı ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster