1. Örttüğü zaman geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ortaya çıkıp göründüğü zaman gündüze andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin işiniz çeşit çeşittir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim verir korunursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ve en güzel sözü doğrularsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu en kolay başarıya ulaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp kendisini Allah’tan müstağni sayarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzel sözü de yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz de onu en zora yöneltiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğru yola iletmek bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona ancak bedbaht kimse girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ki yalanladı ve döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. En çok korkan ondan uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki malını Allah rızası için vererek arınır, yücelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için yapmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözeterek yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster