فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
Feelhemeha fücureha ve takvaha.
Kelime
Anlamı
Kökü
فَأَلْهَمَهَا
ona ilham edene andolsun
فُجُورَهَا
bozukluğunu
وَتَقْوَاهَا
ve korunmasını

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah’a.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki...

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (1-8) Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki,

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sonra da ona iyilik ve kotuluk kabiliyeti verene and olsun ki:

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sonra da ona fenalıklarını ve (bunlardan) sakınmasını ilham edene yemîn olsun ki,

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki,

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene (andolsun).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ki hem kötülüğünü hem de takvasını ona ilham etti.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sonra da ona, hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene,

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Yaratıcı Allah) Nefse günah işlemeyi ve korunmayı ilham etmiştir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren (şahit olsun) ki:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki),

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ona bozulabilme özelliğini ve korunma yeteneğini verene ant olsun ki;

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ’atini) ilhâm edene andolsun ki:

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And its enlightenment as to its wrong and its right;-