1. Andolsun Güneş’e ve aydınlığına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu takip eden Ay’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu ortaya koyan gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örten geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yayana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Cana ve onu düzenleyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En azgınları ileri atılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O’nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab’leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunun sonucundan Allah’ın bir endişesi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster