1. And olsun, güneşe ve onun aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Güneş batarken) ona tabi olduğu zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güneş gündüzü açıb aydınlattığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ziyasını örtüb bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Arza ve onu döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu (insan biçiminde) düzenleyene; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Muhakak (Allah’ın küfür ve isyandan) temizlediği nefis kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve hüsrana uğramıştır, (Allah’ın) azdırdığı kimse... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd kavmi, inkâr etti azgınlığından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O vakit (Semûd kavminin) en azılısı, (bir mucize olarak kayadan çıkarılan Allah’ın devesini öldürmek için) fırlayınca; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: "- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onlar (Salih peygamberin kendilerine söylediği bu sözü) tanımayıb inkâr ettiler de, onu öldürdüler. Bunun üzerine, günahları yüzünden Rableri onları kökünden kazıyıb helâk etti de (büyük küçük bırakmadı) hepsini düzleyiverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah (yaptığı bu azabın) akıbetinden korkacak değildir, (hiç bir sorumluluğu yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster