1. Yemin ederim bu beldeye (Mekke şehrine), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen (Ey Rasûlüm), ikamet ederken bu beldede; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yemin ederim bir (Âdem) babaya ve (ondan üreyip) doğana ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz, insanı bir meşakkat içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, kendisine karşı, asla kimse güç yetiremez mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Diyor ki, "- (Peygambere düşmanlık uğruna) yığın yığın mal harcadım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu, kimsenin görmediğini mi zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, ona vermedik mi iki göz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve iki dudak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir de ona, (hak ve bâtılı) iki yol gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o, çetin işe atılmadı, (kendisine verilen bunca nimetlere şükretmedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bildin mi, o çetin iş ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, köle azad etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahud şiddetli bir açlık gününde yemek yedirmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Akrabalığı olan bir yetime... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yahud toprak üstüne yığılan miskine... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Bütün bunlardan) sonra iman edib de birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar, (amel defterleri sağ ellerine verilenler) sağcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların üzerlerine kapıları kilitlenmiş bir ateş kapanmış olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster