1. Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izleyen aya andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örten geceye andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu yapana andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu biçimlendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ’atini) ilhâm edene andolsun ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Allâh’tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk’ı) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En haydutları ayaklandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allâh’ın elçisi onlara: "Allâh’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günâhları yüzünden azâbı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Rab) Bu işin sonundan korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster