1. Örttüğü zaman geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göründüğü zaman gündüze andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin işiniz çeşit çeşittir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim (hayır için) verir, korunursa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve en güzel (söz)ü doğrularsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona en kolay (yolda gitmey)i kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzel (söz)ü de yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona da en güç (yolda gitmey)i kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğru yola iletmek bize âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Son da ilk de (âhiret de dünyâ da) bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona ancak haydut olan girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ki, yalanlandı ve sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. En çok korunan da ondan uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki malını hayra vererek arınır, yücelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve onun yanında, hiç kimsenin karşılık verilecek bir ni’meti yoktur (o, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yalnız yüce Rabbinin rızâsı için verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yakında kendisi de (Allâh’ın verceği ni’metle) râzı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster