1. Kuşluk vaktine andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sâkinleşen geceye andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse sakın öksüzü ezme, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dilenciyi azarlama. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve Rabbinin ni’metini anlat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster