1. Andolsun güneşe ve aydınlığına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ardından gelmekte olan aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örten geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökyüzüne ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu döşeyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her bir nefse ve onu düzenleyene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nefsini tertemiz yapıp arındıran felâh bulmuş, kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın Resul’ünü) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onların en azgını (deveyi kesmek için) ayaklanınca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah’ın Resul’ü onlara: "Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları sebebiyle onların üzerlerine katmerli azap indirdi ve yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu işin âkibetinden O’nun korkusu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster