1. Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Açılıp ağardığı zaman gündüze andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ey insanlar! Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim ki verir, (mâsiyetten sakınır) Allah’tan korkarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve o en güzeli (Kelimei tevhid’i) tasdik ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz de ona kolay olanı hazırlarız, (hayra karşı tatlı bir arzu veririz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat kim de cimrilik edip, inâyeti ilâhîden kendisini müstağnî görürse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O güzel kelimeyi tekzip eder, yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız, (hayra karşı bir isteksizlik veririz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çukura yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğru yola iletmek sadece bizim işimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz ki son da ilk de (ahiret de dünya da) bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi alevler saçan bir ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O ateşe ancak bedbaht kimse girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalanlayan ve yüz çeviren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O en muttaki olan kimse ondan uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki temizlenip arınmak üzere malını hayra verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onda hiç kimseye verilecek bir minnet borcu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Verdiğini) yüce Rabbinin rızâsını kazanmak için verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yakında kendisi de (Allah’ın verdiği nimetle) râzı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster