1. Yemîn olsun şems`e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve (güneş batınca) onu ta`kib eden aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve onu (o güneşi) açığa çıkardığı zaman, gündüze! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve onu örttüğü zaman, geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve göğe, hem onu binâ edene! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hem yere ve onu döşeyene! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah`ın peygamberi (Sâlih) onlara: `Allah`ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!` demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah`ın peygamberi (Sâlih) onlara: `Allah`ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!` demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat kendisini yalanladılar da onu (o deveyi) kestiler; bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azabla kaplayıp onları dümdüz (ederek yerle bir) etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve (O,) bunun (bu yaptığı işin) âkıbetinden korkmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster