1. Yemîn ederim bu beled`e (Mekke`ye)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve (yemîn ederim) babaya ve doğan (çocuğ)a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (O,) kendisine hiçkimsenin aslâ güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Övünerek:) `(İslâm düşmanlığı uğrunda) yığın yığın mal telef ettim!` diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) (Biz) ona (diğer insanlar gibi) iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) (Biz) ona (diğer insanlar gibi) iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ona da (hayır ve şer) iki yol gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat (o), sarp yokuşu aşamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O,) bir kölenin âzâd edilmesi (ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarması)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Veya bir açlık gününde akrabâlığı olan bir yetîmi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Veya bir açlık gününde akrabâlığı olan bir yetîmi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Veya bir açlık gününde akrabâlığı olan bir yetîmi veya toz toprak içinde kalmış bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra (bütün bunları yaparken) îmân edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte onlar Ashâb-ı Meymene (amel defterleri sağ eline verilenler)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş`eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Üzerlerinde (kapıları sımsıkı) kapatılmış bir ateş vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster