1. Andolsun güneşe ve onun aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu izleyen aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onu açığa çıkaran gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu örten geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Göğe ve onu kurana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu düzenleyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onu temizleyen kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. En azgınları ayaklanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ALLAH’ın elçisi, onlara, "ALLAH’ın devesine ve onun suyuna dokunmayın" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab’leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster