1. Bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ortaya çıktığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana dikkat edin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşleriniz çeşit çeşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim verir ve erdemli davranır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve iyiyi, güzeli doğrularsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona iyice kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve iyiyi, güzeli yalanlarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu da zora yöneltiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Düştüğü vakit kurtaramaz parası/malı onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğruya biz iletiriz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonu da ilki de biz kontrol ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oraya talihsiz olandan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ki yalanladı ve sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Erdemli ise ondan uzak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki malını vererek temizlenir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sadece En Yüce olan Efendisinin rızasını gözetir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisi de yakında mutlu olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster