1. Güneşe ve onun duha vaktine (ışığının yayılıp parladığı zamana) andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve onu takip ettiği zaman aya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve onu (güneşi) izhar ettiği zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onu (güneşi) sardığı (örtüp ışınlarını giderdiği) zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve semaya ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Semud (kavmi), kendi azgınlığı sebebiyle (Allah’ın Resûl’ünü) yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun (o beldenin) en şâkîsi (deveyi kesmek için) ortaya atılınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O zaman Allah’ın Resûl’ü onlara: "O, Allah’ın Devesi’dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz)." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onu tekzip ettiler (yalanladılar). Sonra onu (deveyi) kestiler. Günahları sebebiyle, Rab’leri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu (o beldeyi) dümdüz yaptı (yerlebir etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve (Allah) onun (o beldenin ve halkının) ukbasından (akıbetinden) (helâk oluşlarından) korkacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster