1. Örteceği zaman geceye andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) tasdik etti ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O zaman Biz ona, (Allah’ın Zat’ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) yalanladı ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O ki (çok şâkî olan), (Hüsna’yı) yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O’nun (Allah’ın) katında, "bir ni’met karşılığı olsun" diye değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O sadece, Yüce Rabbinin Vechi’ni (Zat’ını) ibtiga etti (diledi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve o, yakında mutlaka razı olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster