1. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O: "Pekçok mal tükettim." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve bir dil ve iki dudak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra âmenû olanlardan (Allah’a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster