1. Fecr vaktine andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve çift olana ve tek olana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve geçip gideceği zaman geceye (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlara sahip İrem Şehri’ne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan, ne zaman Rabbi onu imtihan edip, böylece ona ikram eder ve onu ni’metlendirirse, o zaman: "Rabbim bana ikram etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve fakat, ne zaman onu imtihan edip, böylece onun rızkını ölçülü verirse (daraltırsa), o zaman: "Rabbim bana ihanet etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, bilâkis siz yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve o gün (izin günü) cehennem getirilmiştir. İnsan o gün (izin günü) tezekkür eder (düşünüp, hatırlar) ve bu zikrin (bu hatırlamanın) ona nasıl (faydası) olur ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke ben hayatım için (yaşarken güzel ameller) takdim etseydim." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o izin günü, kimse O’nun (Allah’ın) azabı gibi azaplandıramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey mutmain olan nefs! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster